Organizator:

Program Kongresu Budownictwa Polskiego

Podziel się

Sala Ziemi, PCC, Międzynarodowe Targi Poznańskie: 31 stycznia - 1 lutego 2022, Poznań

Dzień 1, poniedziałek, 31.01.2022

 

  8.30  10.00

 

Rejestracja gości i uczestników. Poranna kawa  

10.00 – 10.10

 

Oficjalne otwarcie Kongresu Budownictwa Polskiego.

Jan Styliński

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Tomasz Kobierski

Prezes Grupy MTP

 

10.10 – 10.30

 

Wystąpienie programowe KBP

Dariusz Blocher

Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

 

10.30 – 11.00

 

Wystąpienia zaproszonych Gości

11.00 – 13.00

 

Sesja I

DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO

Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Drapała

Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego

 

13.00 – 14.00

 

Przerwa na lunch

14.00 – 15.30

 

Sesja II

EKONOMIA I FINANSE 

Przewodniczący: dr Damian Kaźmierczak

Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

 

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

 

15.45 -  17.30

 

Sesja III

RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE

Przewodniczący: Cezary Mączka

Członek Zarządu Budimex SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

                                        

20.00 – 24.00

 

Gala wieczorna połączona z koncertem

 

 

OKRĄGŁE STOŁY

 

11.00 – 12.30

Polski Pentagon Budowlany

Przewodniczący: Krzysztof Mleczak

Prezes Zarządu Grupy Exito Broker

 

14.00 – 15.30

Proaktywne Media

Przewodniczący: Kazimierz Krupa

Dyrektor Zarządzający Drawbridge 

 

 

  

Dzień 2, wtorek, 1.02.2022

 

9.00 –   10.00

Poranna kawa

 

10.00 – 11.30

Sesja IV

INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE 

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.15

 

Sesja V

ENERGIA I ŚRODOWISKO

Przewodniczący: Ewelina Karp-Kręglicka

Vce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor ds. jakości Budimex

 

13.15 – 13.45

 

Sesja podsumowująca i zamykająca KBP

13.45 – 14.30

 

Przerwa na lunch

14.30 – 17.00

 

Zwiedzanie Targów Budma

 

 

OKRĄGŁE STOŁY

 

10.00 – 11.30

Zielone Place Budów

Przewodniczący: Tomasz Wegner

Dyrektor Handlowy Interhandler

 

12.00 – 13.00

Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych

Przewodniczący: Józef Zubelewicz

Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud SA